Logg inn
Lukk ✕
Produkt
Type/sort
Pakning/str
Antall
Bestilling
Produkter:

Plommetomat

Plommetomaten er en fyldig og frisk variant av tomat, som med sin kraftige smak og tykke fruktkjøtt er veldig anvendelig og passer perfekt til å bruke i tomatsaus. Denne tomattypen brukes ofte til hermetisering, som i puré og ketsjup. Den norske sesongen er fra mars til oktober.

Velg type (3)
Prunus F1
  • Prunus F1
  • Volantis F1
  • Flavorino F1
Prunus F1
Art.nr: 193-175805

Fruktstørrelse 90-110 gram.
Litt større Conquereror-type. God holdbarhet, og jevne, fine frukter. Til både løsplukking og klase.

HR ToMV:0,2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR On.

Produktegenskaper

Frøstørrelse: 300-400 frø pr. gr.

Spiretemp.: Optimal 22-25 grader, min. 12 grader.

Resistens: I sortsomtalen er følgende
betegnelser benyttet:
TSWV: Tomat Spotted Wilt Virus
TYLCV: Tomat Yellow Leaf Curl Virus
ToMV: Tomat Mosaic Virus
Cf: Cladospori um fulvum
Ff: Passalora fulvum (ex Fulvia
fulvum; ex Cladosporium fulvum)
Ft: A-E: Fulvia fulva
(ex cladosporium fulvum)
Fol: Fusarium oxysporum f.sp.
lycopersici
For: Fusarium oxysporum f.sp.
radicislycopersici
Va: Verticillium albo-atrum
Vd: Verticillium dahliae
Ma: Meloidogyne arenaria
Mi: Meloidogyne incognita
Mj: Meloidogyne javanica
Wi: Silvering (Chimera)
Ol: Olpidium
On: Odium neolycopersici
Pl: Pyrenochaeta lycopersici
Sbl: Stemphylium botryosum f.sp.
lycopersici
Si: Silvering
HR: Høy resistent
IR: Medium resistent

Vis alle produktegenskaper
Dokumenter og sikkerhetsblad
Legg produkt i huskeliste