Logg inn
Lukk ✕
Produkt
Type/sort
Pakning/str
Antall
Bestilling
Produkter:

Cocktailtomat

Vi har sorten Brioso F1, standardfrø. Fruktstørrelsen 35-45 gram. Sterkt vegetativ vekst, åpen plante. Flateklaser med flotte frukter som er høye på lycopen. Sorten passer også til lysproduksjon.

Velg type (1)
Brioso
  • Brioso
Brioso
Art.nr: 193-177641

Fruktstørrelse 35-45 gram.
Åpen plante som er meget generativ. Høyt lycopeninnhold og god smak. Kommer i klase.

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/
Vd:0/Si IR On (ex Ol).

Produktegenskaper

Frøstørrelse: 300-400 frø pr.gr.

Spiretemperatur: Optimalt 22-25 grader. min. 12 grader.

Resistens: I sortsomtalen er følgende
betegnelser benyttet:
TSWV: Tomat Spotted Wilt Virus
TYLCV: Tomat Yellow Leaf Curl Virus
ToMV: Tomat Mosaic Virus
Cf: Cladospori um fulvum
Ff: Passalora fulvum (ex Fulvia
fulvum; ex Cladosporium fulvum)
Ft: A-E: Fulvia fulva
(ex cladosporium fulvum)
Fol: Fusarium oxysporum f.sp.
lycopersici
For: Fusarium oxysporum f.sp.
radicislycopersici
Va: Verticillium albo-atrum
Vd: Verticillium dahliae
Ma: Meloidogyne arenaria
Mi: Meloidogyne incognita
Mj: Meloidogyne javanica
Wi: Silvering (Chimera)
Ol: Olpidium
On: Odium neolycopersici
Pl: Pyrenochaeta lycopersici
Sbl: Stemphylium botryosum f.sp.
lycopersici
Si: Silvering
HR: Høy resistent
IR: Medium resistent

Vis alle produktegenskaper
Dokumenter og sikkerhetsblad
Legg produkt i huskeliste