Logg inn
Lukk ✕
Produkt
Type/sort
Pakning/str
Antall
Bestilling
Produkter:

Bifftomat

Bifftomaten er en saftig og stor tomat, som er søt og aromatisk. Den er perfekt i skiver på hamburgeren, den egner seg også godt som stekt eller gratinert med eller uten fyll, samt til basilikum og mozzarella.

Velg type (3)
Starbuck
  • Starbuck
  • Growdena F1
  • Gigawak F1
Starbuck
Art.nr: 193-179114

Bifftomat for varmhus.

Produktegenskaper

Frøstørrelse: 300-400 frø pr. g.

Spiretemp.: Optimal 22-25 grader, min. 12 grader.

Resistens: I sortsomtalen er følgende
betegnelser benyttet:
TSWV: Tomat Spotted Wilt Virus
TYLCV: Tomat Yellow Leaf Curl Virus
ToMV: Tomat Mosaic Virus
Cf: Cladospori um fulvum
Ff: Passalora fulvum (ex Fulvia
fulvum; ex Cladosporium fulvum)
Ft: A-E: Fulvia fulva
(ex cladosporium fulvum)
Fol: Fusarium oxysporum f.sp.
lycopersici
For: Fusarium oxysporum f.sp.
radicislycopersici
Va: Verticillium albo-atrum
Vd: Verticillium dahliae
Ma: Meloidogyne arenaria
Mi: Meloidogyne incognita
Mj: Meloidogyne javanica
Wi: Silvering (Chimera)
Ol: Olpidium
On: Odium neolycopersici
Pl: Pyrenochaeta lycopersici
Sbl: Stemphylium botryosum f.sp.
lycopersici
Si: Silvering
HR: Høy resistent
IR: Medium resistent

Vis alle produktegenskaper
Dokumenter og sikkerhetsblad
Legg produkt i huskeliste