Logg inn
Lukk ✕
Produkt
Type/sort
Pakning/str
Antall
Bestilling
Produkter:

Om NORGRO

Vi er en ledende, landsdekkende leverandør av såvarer, plantemateriale og tilhørende innsatsmidler til yrkesdyrkere. Våre produktområder er frø til grønnsaker, krydder, urter og blomster, ungplanter til blomster, setteløk, settepoteter og bærplanter. Vi leverer også kjemisk og biologisk plantevern, gjødsel og andre tilhørende driftsmidler til gartnerier, planteskoler og produsenter av grønnsaker, frukt og bær. I tillegg har vi en egen fabrikk som produserer jord, torvblandinger og strø til ulike formål, og vi har egne spesialister på fremtidsrettet emballasje. NORGRO AS er eid av Felleskjøpet og Gartnerhallen. Vi har hovedkontor på Hamar og et salgsapparat som betjener hele landet.

Visjon: Vi skaper bærekraftig vekst

Verdier: Handlekraftig, kunnskapsrik og inspirerende

 

Kort historie om NORGRO

NORGRO ble etablert som eget selskap i 1991. Selskapet var da eid av Orkla etter en fusjon av Møllesentralen, Christinsands Møller, CA Thoresen og Norsk Frøforsyning. Selskapet var leverandør av såfrø, gjødsel og plantevern og diverse driftsmidler til landbruket. De hadde også en hagebruksavdeling som ble skilt ut som egen resultatenhet.  NORGRO Hagebruk hadde sitt utspring i tidligere Norsk frøforsyning på Hamar. Virksomheten ble drevet slik fram til 1995, med en stadig økt vekst og økt markedsandel på grøntområdet.

I 1995 ble selskapet kjøpt opp av Felleskjøpet Øst (nå Agri). Landbruksdelen ble innlemmet i FK mens NORGRO ble skilt ut som eget datterselskap med hagebruk/grønt som spesialområde slik vi kjenner det i dag.  NORGRO har helt siden starten hatt kompetanse og fag som hovedstrategi for å kunne tilby næringa kvalitetsprodukter og kunnskap ut til våre kunder.

Felleskjøpet Agri som eier har gitt NORGRO stabilitet og mulighet for utvikling. Utover en stadig økt markedsandel har oppkjøp av Gartnersenteret i 2010, Gvarv Fruktlager i 2013 og Degernes Torvstrø fabrikk i 2017 gitt NORGRO økte markedsmuligheter og produktportefølje. Gjennom oppkjøpet av Gartnersenteret ble også Gartnerhallen SA medeier i NORGRO, hvor vi samtidig tok over omsetning og framavl av sertifisert materiale av settepotet og bærplanter. Vi ble da en totalleverandør til det norske grøntmarkedet, slik vi er i dag.