Logg inn
Lukk ✕
Produkt
Type/sort
Pakning/str
Antall
Bestilling
Produkter:

Miniplomme

De små, ovale miniplommetomatene kan være røde, oransje, gule og nesten sorte. Disse tomatene har de fleste gode egenskapene til plommetomaten, blant annet et fruktkjøtt som er noe fastere enn hos andre tomater.

Velg type (7)
Redetto
  • Redetto
  • Monil
  • Vacetto
  • Sweetelle F1
  • Angelle F1
  • Ternetto F1
  • Bamano F1
Redetto
Art.nr: 193-808629

Blocky mini perle. 17-22 g. pen klase med dyp rød farge, god smak og pen klase. Godt potensiale for høy avling.

Produktegenskaper

Frøstørrelse: 300-400 frø pr. gr.

Spiretemperatur: Optimalt 22-25 grader, min. 12 grader

Resistens: I sortsomtalen er følgende
betegnelser benyttet:
TSWV: Tomat Spotted Wilt Virus
TYLCV: Tomat Yellow Leaf Curl Virus
ToMV: Tomat Mosaic Virus
Cf: Cladospori um fulvum
Ff: Passalora fulvum (ex Fulvia
fulvum; ex Cladosporium fulvum)
Ft: A-E: Fulvia fulva
(ex cladosporium fulvum)
Fol: Fusarium oxysporum f.sp.
lycopersici
For: Fusarium oxysporum f.sp.
radicislycopersici
Va: Verticillium albo-atrum
Vd: Verticillium dahliae
Ma: Meloidogyne arenaria
Mi: Meloidogyne incognita
Mj: Meloidogyne javanica
Wi: Silvering (Chimera)
Ol: Olpidium
On: Odium neolycopersici
Pl: Pyrenochaeta lycopersici
Sbl: Stemphylium botryosum f.sp.
lycopersici
Si: Silvering
HR: Høy resistent
IR: Medium resistent

Vis alle produktegenskaper
Dokumenter og sikkerhetsblad
Legg produkt i huskeliste