Logg inn
Lukk ✕
Produkt
Type/sort
Pakning/str
Antall
Bestilling
Produkter:

Fakta om settepotet

Det finnes flere viktige grunner til å gjøre regelmessige innkjøp av sertifiserte settepoteter. Faglig dyktighet og nye, friske, sertifiserte settepoteter er de to viktigste forutsetninger for å lykkes i potetproduksjon.
Potetknollene er en vegetativ del av potetplanten, og det medfører at mange potetsykdommer overføres fra morplanten til de nye knollene. Dersom det til stadighet tas ut settepoteter fra foregående avling uten at det gjøres noe i forhold til sykdommer, så vil avlingene med årene etter hvert bli mindre og kvaliteten vil bli dårligere.

De sertifiserte settepotetene du kjøper, er dyrket hos utvalgte settepotetdyrkere med høy faglig kompetanse og gode naturgitte forutsetninger. De har som sitt mål å levere en vare som kan etterkomme dine krav til en god settepotet. Den sertifiserte settepoteten du kjøper har gjennomgått omfattende tester. Testene omfatter blant annet vekstkontroll ute i settepotetåkrene i vekstsesongen, laboratorietest av avlingen som skal selges (vintertest) og kontroll av varekvalitet. I tillegg er produksjonen og omsetningen underlagt en rekke krav og bestemmelser. NORGRO har høy kompetanse og erfarne folk til å betjene deg som kunde av sertifiserte settepoteter.

Sertifiserte settepoteter fra NORGRO er:
• Sortsrene.
• Fri for smitte av PCN, lys og mørk ringråte, skadelige virus og andre farlige sykdommer og skadegjørere.
• I henhold til forskriftens krav om innhold av virus-, sopp- og bakteriesykdommer, samt kravene til varekvalitet.
• I god fysiologisk kondisjon for rask spiring.

Flere og flere opplever at kostnadene ved å kjøpe inn nye sertifiserte settepoteter dekkes inn ved høyere avlinger og bedre kvalitet. Svært mange kjøper inn så mye sertifiserte settepoteter hvert år at de har til hele salgsarealet neste år. Oppformeringen bør da skje på isolerte ”gode potetarealer” hvor det er dyrket lite poteter og med et 4-årig vekstskifte. Ved å kjøpe hele sitt behov for settepoteter hvert år, sparer man de kostnadene en egenoppformering innebærerog man er sikrere på å ha en god settepotet å sette.