Logg inn
Lukk ✕
Produkt
Type/sort
Pakning/str
Antall
Bestilling
Produkter:

Slik bevarer du kvaliteten på settepoteter

For å sikre kvaliteten på settepotetene du har kjøpt, har vi samlet noen gode råd til deg. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

Alf Einar Bjørnstad
Produktsjef settepotet
alf.einar.bjornstad@norgro.no
Tlf: +47 911 90 276

Ved mottak:
• Åpne emballasjen umiddelbart
• Kontrollér kvaliteten
• Behandle settepotetene skånsomt

Storsekk og 25 kg sekk på pall er kun transportemballasje.
Lagring frem til lysgroing/varmebehandling/setting:

• I rene lysgroingskasser/kasser
• I et mørkt lager
• Ved temperatur på 3-4° C
• Ved 98 % relativ luftfuktighet

Hold temperaturen jevnt stabil for å unngå kondens!

Ved reklamasjon:
Salgsavdelingen for settepotetene kontaktes umiddelbart.

Nye eller gamle settepoteter?
Benytter du «gamle» settepoteter, er risikoen for virus og bakterier på avlingen mye større enn om du bruker nye.
Faglig dyktighet og nye, sertifiserte settepoteter er de to viktigste forutsetningene for å lykkes i potetproduksjonen.

Virus er et stoff som angriper poteten. Når det kommer inn i potetplanten, leder det planten til å danne virus på bekostning av plantens normale stoffproduksjon. Det viser seg ofte ved at planten får nedsatt vekstkraft og et unormalt utseende.
I en potetåker vil det oftest være en blanding av friske og syke planter.

Bakterier og sopp er små, levende organismer som lever på potetplantene. De finnes i jord, planterester, på settepoteter og de kan også spres fra smittede planter med vind, vann og lignende.
De bakteriesykdommene som gjør størst skade på potet her i landet, er stengelråte og bløtråte. Oppsmitting/nysmitting skjer ved sortering, setting, vanning, risknusing, regn, insekter, høsting og lignende. Det betyr også mye hvor «gammelt» settepotetpartier er.
Tørråte er den soppsykdommen som utgjør størst skade. Andre soppsykdommer er foma, fusarium og skurv.

Flere og flere opplever at kostnadene ved å kjøpe inn nye, sertifiserte settepoteter dekkes inn ved større avlinger og bedre kvalitet. Svært mange kjøper inn så mye sertifiserte settepoteter hvert år, at de har til hele salgsarealet neste år. Oppformeringen bør da skje på isolerte «gode potetarealer» hvor det er dyrket lite poteter og med et fireårig vekstskifte.