Logg inn
Lukk ✕
Produkt
Type/sort
Pakning/str
Antall
Bestilling
Produkter:

Bærplanter

NORGRO AS leverer planter av høy kvalitet til norske bærdyrkere. Vi har et rikt sortsutvalg der det vil være mulig å finne gode alternativer tilpasset de fleste aktuelle klimaer og dyrkningsmetoder. Våre norske planter er produsert under strenge regler for sertifisert produksjon. Vi kan også tilby sertifiserte planter fra Nederland og Tyskland. De importerte plantene er sertifisert etter retningslinjer gitt av den europeiske plantevernorganisasjonen EPPO med tillegg til krav i den norske plantehelseforskriften. Ved å kunne tilby både norske og utenlandske planter kan vi dekke bærprodusentens behov for de rette sorter og kvaliteter enten det er til frilandsproduksjon, tunnel eller veksthusproduksjon i substrat

Tor Kjetil Kongsrud
Salgsrådgiver (frukt og bær)
tor.kjetil.kongsrud@norgro.no
Tlf: +47 911 70 935

Norsk sertifisert produksjon har som formål å sikre tilgang på friske planter av god kvalitet og riktig sort. All produksjon av planter til videre salg skal skje i samsvar med bestemmelsen gitt i Forskrift om planter og tiltak mot skadegjørere. Sertifisert planteproduksjon skal i tillegg tilfredsstille kravene gitt i Retningslinjer for sertifisert produksjon av hagebruksvekster. For å tilfredsstille kravene til sertifisert produksjon kreves det at man tar utgangspunkt i en sortstestet kjerneplante, som er renset og testet for relevante skadegjørere. Sagaplant AS har etablert en kompetanse og fasiliteter for rensing av kjerneplanter. Kjerneplanten blir så utgangspunkt for eliteplanter som igjen leveres til sertifiserte planteprodusenter for oppforming av det vi kaller sertifiserte planter. Sertifiserte planteprodusenter tilknyttet NORGRO AS skal oppfylle strenge krav til dokumentasjon og hygiene i alle ledd av produksjonen. Produsentene godkjennes og kontrolleres regelmessig av Mattilsynet. Testing for skadegjørere utføres regelmessig etter fastsatte retningslinjer.

Det importeres kun planter som tilfredsstiller alle plantehelseforskriftens krav til sertifisering og kontroll. Selv om dette er planter av høy kvalitet, og plantene er kontrollert flere ganger under oppal, og ved mottak, vil det være en risiko for at det finnes skadegjørere som ikke er oppdaget. De som kjøper planter, må derfor være oppmerksom på at skader og sjukdommer som oppdages etter at plantene er mottatt er kjøpers ansvar og ikke gir grunnlag for reklamasjon. Se for øvrig våre salgsbetingelser for bærplaner.

Fra linken nedenfor finne soppdatert sortsliste.

Baerplanter_2023_nett