Logg inn
Lukk ✕
Produkt
Type/sort
Pakning/str
Antall
Bestilling
Produkter:

Bærplanter

Norsk sertifisert produksjon har som formål å sikre tilgang på friske planter av god kvalitet og riktig sort. All produksjon av planter til videre salg skal skje i samsvar med bestemmelsen gitt i Forskrift om planter og tiltak mot skadegjørere (2000-12-01 nr 1333).

Tor Kjetil Kongsrud
Salgsrådgiver (frukt og bær)
tor.kjetil.kongsrud@norgro.no
Tlf: +47 911 70 935

Sertifisert planteproduksjon skal i tillegg tilfredsstille kravene gitt i Retningslinjer for sertifisert produksjon av hagebruksvekster. For å tilfredsstille kravene til sertifisert produksjon kreves det at man tar utgangspunkt i en sortstestet kjerneplante, som er renset og testet for relevante skadegjørere. Sagaplant AS har etablert en kompetanse og fasiliteter for rensing av kjerneplanter. Kjerneplanten blir så utgangspunkt for eliteplanter som igjen leveres til sertifiserte planteprodusenter for oppforming av det vi kaller sertifiserte planter. Sertifiserte planteprodusenter tilknyttet NORGRO AS skal oppfylle strenge krav til dokumentasjon og hygiene i alle ledd av produksjonen. Produsentene godkjennes og kontrolleres regelmessig av Mattilsynet. Testing for skadegjørere utføres regelmessig etter fastsatte retningslinjer.