Logg inn
Lukk ✕
Produkt
Type/sort
Pakning/str
Antall
Bestilling
Produkter:

Alt om bladgjødsling

I diskusjoner om tilføring av gjødsel via bladverket oppstår ofte spørsmålet om dette dyrkingstiltaket er fornuftig. Tross alt er absorpsjonen av mineraler røttenes arbeid. Det stemmer, men bladene gir også et betydelig bidrag.  Dette bekreftes av vitenskapelig forskning om og om igjen. Bladverket til de fleste plantearter er svært godt utstyrt for absorpsjon av vann, aminosyrer og mineraler. I denne artikkelen vil jeg forklare hvordan dette fungerer.

I løpet av deres evolusjon har planter utviklet flere systemer for å overleve og reprodusere seg vellykket under dårlige forhold. Matinntak gjennom bladene er et av disse uunnværlige reservesystemene.

Et godt eksempel på den naturlige prosessen med tilførsel av næring via bladverket finner vi i mørke regnskoger. I disse skogene med høytvoksende trær får ikke  lavtvoksende urter og busker  mye direkte sollys. Som et resultat er fotosyntesen lav og  produserer bare noen få enkle sukkertyper for vekst og rotutveksling. Røttene får til slutt en del av disse sukkertypene som de igjen eksuderer en del av til den omkringliggende jorda som mat for mikroorganismer. I sin tur frigjør disse mikroorganismene de nødvendige mineraler og organiske partikler for absorbsjon av mycorrhiza og rothår. (faktisk overføres ikke bare ioner).

Hjelp ovenfra
På lavt fotosyntesenivå frigjøres mindre, men kanskje enda viktigere, enkle sukkertyper til jorden. Dette resulterer i begrenset vedlikehold av jordorganismer etterfulgt av begrenset absorpsjon av mineraler.   Patogener er tiltrukket av «enkle» sukkere. Jo mer kompleks sukker fra fotosyntese, desto høyere er sykdomsresistensen. Planter i mørke skoger ville aldri være i stand til å overleve under lave fotosynteseforhold uten alternative måter å produsere sukker av høy kvalitet. De fleste planter utviklet et sekundært absorberende system. De lykkes ved aktivt å absorberende aminosyrer, mineraler og til og med organiske humusfraksjoner gjennom bladene. Denne naturlige bladgjødslingen kommer  fra skogens løvtak, hvor fine (organiske) støvpartikler, døde insekter, fugleskavføring, alger og moser samles. Næringsstoffene som frigjøres faller på de underliggende plantene. Fordi de fleste kulturplanter stammer fra skoger, kan de vanligvis håndtere bladgjødsling veldig bra.

Tre mekanismer
Det er i utgangspunktet tre måter mineraler og aminosyrer kan bli absorberet gjennom bladet på: gjennom bladhårene (triader), gjennom vokslaget på bladet og ved absorpsjon og frigjøring via celler (endocytose).

De fleste plantearter har mye mer stomata på undersiden av bladene enn på oversiden. Det er et tegn på at de ikke er designet for vannopptak. Stomata er godt utstyrt for pusting og fordampning, men som vannabsorberende organer er de like egnet for planten som å drikke gjennom lungene for oss mennesker.

Triader er encellede utvekster av epidermis. Positivt ladede mineraler og aminosyrer absorberes vanligvis godt gjennom disse bulene. De negativt ladede plantene kan også trekke inn positivt ladet bladgjødsel gjennom vokslaget.

Med endocytose blir mineraler som ligger på bladet omsluttet av epidermalceller og transportert til såkalte lagringsceller (sink-celler), som absorberer og lagrer mineralene for senere bruk. Figuren nedenfor viser den første delen av denne prosessen. Prinsippet fungerer faktisk på samme måte som medisinplaster på menneskehud, som sakte frigjør medisiner til kroppen gjennom huden.

Figur 1. Absorpsjon av næringsstoffer gjennom blad via endocytose.

Næringsforsyningen
I mange tiår har de 17 velkjente makro- og mikroelementene som planter trenger i henhold til dagens befruktningsteori blitt brukt over hele verden. Supplert med oksygen, vann og CO2, er dette 21 stoffer. Støttet av gammel og nyere forskning, viser forskere at planter absorberer mye mer fra jorden enn  mineralene i ioneform som antatt til nå. Og at mennesker og dyr også trenger flere elementer for sunn funksjon.  Støttet med en økende mengde litteratur vet vi nå at mennesker og dyr ville trenge  minst 30, og så mye som 60 elementer. Dette inkluderer ganske mange sjeldne jordelementer. Dette er elementer som forekommer i nesten alle jordtyper i svært små mengder. Forskning på bruk av svært små mengder av elementene lanthanum og cerium, for eksempel, viser økte avlinger i flere kulturer.


Økende kunnskap
Det er nå velkjent at planter trenger mer enn 17 grunnleggende elementer for sunn vekst.  Det er også sannsynlig at mange år med innhøsting og fjerning av plantemateriale har ført til at sjeldne jordelementer ikke lenger er til stede eller utilstrekkelig til stede i gamel kulturmark. Denne jordforringelsen kan også bidra til å forklare den fallende næringsverdien i landbruks- og hagebruksprodukter de siste 40 årene.

Gjennom økende kunnskap har både forskere og bønder begynt å berike gamle jordbruksareal med steinmel. Dette steinproduktet inneholder sporstoffer som ikke finnes på noen klassisk gjødselanalyser. Spesielt i Nederland, Tyskland, Sveits, USA og Østerrike har det allerede vært mye positiv erfaring med  steinmel.

Rask og praktisk
Mye forskning er fortsatt nødvendig for å få alle fakta ut og for å utelukke usikkerhet. Dyrkere kan vente på det, men de kan også være føre var.  Dette kan gjøres ved å spre steinmel eller, enda bedre, en kombinasjon av steinmel og gunstige  jordbakterier.

En rask måte å oppleve at planter setter pris på et bredere spekter av mineraler er ved bladgjødsling. God bladgjødsel inneholder ikke store mengder nitrogen.  I stedet inneholder de mange typer aminosyrer, i store mengder 18-20% , og en rekke elementer som bare finnes i organisk gjødsel. Planter viser veldig raskt hvorvidt bladgjødsling virker eller ikke. For dyrkere er det en rask og praktisk måte å styre planteveksten på etter behov. I tillegg kan en bedre styre fruktsetting og modning.  Bladgjødsling er er fullkomment naturfenomen, som har eksistert siden planter begynte å vokse på jorden.


Stresslindring

Planter som blir utsatt for varme- eller tørkestress lukker stomata for å redusere fordampning. Dette reduserer også fotosyntese. Samtidig blir tilførselen av vann og næringsstoffer redusert eller til og med stoppet. Resultatet er en alvorlig reduksjon i vekstpotensialet. Å gi ekstra vann under disse forholdene vil hjelpe på når temperaturen synker. Som nevnt før fører redsuert fotosyntese til produksjon av mindre komplekse sukkerarter, noe som igjen gjør planten sårbar for sykdom- og insektangrep. En raske snuoperasjonen på denne situasjonen er å sørge for at plantene øker fotosyntesen for å gjøre dem i stand til å produsere komplekse sukkere raskt.   Dette kan gjøres ved å sprøyte organisk plantebasert  gjødsel med høyt organisk- og aminosyreinnhold på  bladen. 4-5 dl/daa i 20-40 liter vann.  Dette vil ikke under noen omstendigheter svi bladene. Det er imidlertid tilrådd å bladgjødsel tidlig om morgenen for å gjøre plantene i stand til å nyttegjøre seg de ekstra næringsstoffene.  Plantene vil reagere veldig raskt og takknemlig på denne behandlingen.

Skrevet og først utgitt av Pius Floris
Plant Health Cure Nederland.