Logg inn
Lukk ✕
Produkt
Type/sort
Pakning/str
Antall
Bestilling
Produkter:

Nyttedyr mot Spinnmidd

Nyttedyrene mot spinnmidd er spesialister og bekjemper kun spinnmidd.

Velg type (2)
Feltiella acarisuga Middgallmygg
  • Phytoseiulus persimilis Middrovmidd
    Skadedyr: Spinnmidd
  • Feltiella acarisuga Middgallmygg
    Skadedyr: Spinnmidd
Feltiella acarisuga Middgallmygg

Bekjemper spinnmidd (f.eks. Tetranychus urticae og T. cinnabarinus). Kan overleve på andre små insekter hvis det er lite spinnmidd

Høy luftfuktighet øker klekkeprosenten til gallmyggen.

Legg produkt i huskeliste