Logg inn
Lukk ✕
Produkt
Type/sort
Pakning/str
Antall
Bestilling
Produkter:

Slik gjør du rent veksthuset til neste sesong

Nøye rengjøring og desinfisering av veksthuset er viktig for å redusere smitte av sykdommer, bakterier og skadedyr til neste sesong.

Når høsten er på hell, og det nærmer seg vinter, er sesongen over for mange som dyrker i veksthus. Vil du skape de beste mulighetene for neste sesong, bør du legge inn et lite stykke arbeid nå. 

I denne artikkelen får du en oversikt over hvilke prosjekter du bør sette i gang:

Bekjemp skadedyr og sopp for neste sesong
Har du opplevd mye smitte av sopp og skadedyr på slutten av sesongen, er det viktig å starte tidlig med forebyggende tiltak for neste sesong. Når du fjerner alt plantemateriale vil du også fjerne de fleste skadedyr og soppsporer. Et unntak er trips som slipper seg ned på bakken, men de kan klekkes om en holder huset varmt. Kommer de opp til et tomt hus sulter de i hjel.

Når du har fjernet alt det organiske materiale fra veksthuset må du kvitte deg med det. Lagrer du avfallet midlertidig på en udekket avfallsplass i nærheten av veksthuset, kan dette bli en smittekilde til neste sesong. Du bør også fjerne ugress i og rundt veksthuset. Pass på at det ikke faller ned smuss og planterester på bakken når plasten på gulvet fjernes.

Fjerne alt hageavfall

Det er viktig å fjerne alt hageavfall for å hindre smitte mot neste sesong.

Rengjøring etter årets sesong
Gammelt, inntørket plantemateriale er vanskelig å fjerne, derfor bør du rengjøre og desinfisere så fort sesongen er over og høstet ferdig. 

Vask hele veksthuset med en høytrykksspyler. Det er viktig å holde temperaturen oppe under hele rengjøringsprosessen, temperaturer over 20 °C er helt nødvendig for å oppnå full virkning. Bruk grønnsåpe uten fett som er spesielt egnet til vask av veksthus, og Hydrogenperoksyd til å desinfisere.

Pass på at alle innvendige overflater blir vasket: grunnmur, murkrone, konstruksjon, tak og vegger, lufteluker, røropplegg og andre installasjoner. Grundig vask er nødvendig for fullgod virkning av desinfeksjonsmiddelet.

Organisk materiale inaktiverer de fleste desinfeksjonsmidler, og urenheter kan hindre desinfeksjonsmidlet å komme i kontakt med skadegjørerne.

Husk også å gjøre rent pauserom, pakkerom, pakkemaskin, arbeidstraller og redskap.

Det er også viktig å vaske utvendige glassflater, men dette kan du vente med til våren, da det garantert blir mer skittent gjennom vinteren. 1 % reduksjon i lys reduserer avlingen med 1 %, derfor er det viktig å holde glassene så klare som mulig. Fjern rester av skyggemiddel og smuss med sitronsyre eller liknende midler. I tilfeller der glassflatene er svært skitne, kan en bruke fluorbaserte midler.

Desinfeksjon av kniver og redskap
Det er viktig å desinfisere kniver og redskap, slik at disse ikke viderefører eventuelle sykdommer og skadedyr til neste sesong. De fleste midler virker best ved en bestemt pH og ved lite smuss. Når du desinfiserer må du derfor huske på å bytte ut desinfeksjonsvæsken etter at du har dyppet redskapene noen ganger, eller så vil virkningen bli dårligere.  

Hageredskaper

Husk å vaske, og desinfisere, alle redskaper og kniver når sesongen er over.

Rengjøring av dryppslangene
Et dryppsystem som gir jevnt med vann er en forutsetning for å vanne riktig. Alger, bakterier, sopper, men også gjødselrester vil kunne skitne til dryppsystemet betydelig. Begynn med å fjerne det organiske materialet. Slangene må ikke få tørke ut før rengjøring. Da vil bare skitten få tid til å feste seg, og sjansene for fullgod rengjøring reduseres. pH kan måles med strips eller pH-meter i drypp. Både organiske- og kalk/gjødselrester bør fjernes. 

Slik fjerner du organiske materialer (alger, sopp og bakterier):
Dette fjernes med natriumhypokloritt eller hydrogenperoksid.

– Spyl gjennom hele dryppsystemet med rent vann. Begynn med hovedledning, fordelingsledning og deretter dryppledningen. Bruk mye vann.

– Fyll ledningssystemet med 3 % (3 liter pr. 100 l) natriumhypokloritt (15 %). Skru av pH- og ledetallsfølerne. Stopp doseringen når det måles pH 10 i dryppet. Klor kan skade membranene i enkelte typer drypp. Alternativet er å bruke 3 % (3 liter pr. 100 l) hydrogenperoksid (30%). Stopp doseringen når du kjenner en glatt, såpeaktig løsning i enden av dryppsystemet, alternativt når det slutter å bruse.

– Løsningen skal totalt stå i 24 timer, når dette har stått i 12 timer gis det hver time en vanning på 30-60 sekunder. Spyl deretter stamløsningskarene, hovedledningene, fordelingsledning og dryppledningene med rent vann. Gi til slutt en lang vanning med rent vann.

Slik fjerner du uorganisk materiale (kalk- og gjødselrester):
Dette fjernes med syre.

– Spyl gjennom hele dryppsystemet med rent vann. Begynn med hovedledning, fordelingsledning og deretter dryppledningen. Bruk mye vann.

– Fyll ledningssystemet med en syreløsning av 2 % (2 liter pr. 100 l) salpetersyre (62%) eller 5 % (5 liter pr. 100 l) fosforsyre (85%). Skru av pH- og ledetallsfølerne. Stopp doseringen når en pH 1,5 måles i dryppet

– Løsningen skal totalt stå i 24 timer, når dette har stått i 12 timer gis det hver time en vanning på 30-60 sekunder. Spyl deretter stamløsningskarene, hovedledningene, fordelingsledning og dryppledningene med rent vann. Gi til slutt en lang vanning med rent vann.

NB: Syre og klor må aldri komme i kontakt med hverandre. Da vil det kunne utvikles ren klorgass, og en kan risikere eksplosjon inne i slangene.

– Ikke glem å rengjøre oppsamlingskar for gjødselvann og andre anlegg i forbindelse med resirkulering. Det kan brukes 3% hydrogenperoksid (30%) eller 3% natriumhypokloritt (15 %).

Dryppslangene rengjøres ved å henges opp i veksthuset for utvendig desinfisering sammen med resten av huset, eller i et bad om det er praktisk mulig.

Desinfisering av drypp-pinner
Drypp-pinnene og drypp-ledningene kan også dampes eller kokes. Dette fungerer svært godt. Alternativt brukes et middel mot virus eller sopp i et egnet kar.

Rengjøring av inventar
Fjern alle planterester, ugras og frøplanter som er vokst opp fra kulturen på bakken. Isopor og dyrkingsrenner vaskes og desinfiseres med hydrogenperoksid eller annet egnet middel. 

Dersom det har vært et angrep av sjukdom f.eks tomatstengelsjuke (Didymella lycopersici) eller virus må det tas spesielle hensyn og behandles med egnet middel. 

Betongganger desinfiseres med 3 % natriumhypokloritt (15 %). (Det er bare aktuelt i spesielle tilfeller å desinfisere bakken.) Smitte fra bakken hindres i stor grad av å dekke bakken med ny plast for hver sesong.

Forsiktighetsregler:
– Husk at de aller fleste kjemiske desinfeksjonsmidler kan være etsende og giftige for mennesker og dyr, og er en trussel for miljøet.

– Bruk angitt verneutstyr (hansker, briller, maske, plastforkle etc)

– Følg bruksanvisningen nøye (sørg for at det finnes skriftlige rutiner for handtering og bruk av desinfeksjonsmidler).

– Velg riktig desinfeksjonsmiddel ut fra hva som skal bekjempes.

– Rengjør grundig før desinfeksjon.

Etsende midler

Kjemiske desinfeksjonsmidler kan være etsende, og farlig for mennesker, dyr og miljøet.

Utfør nøye kontroller av leverandør
Den viktigste smitteveien inn i gartneriet er innkjøpte planter. Derfor bør du utføre nøye kontroll og velge leverandører du stoler på. Det er også lurt å være nøye med at alle besøkende i gartneriet bruker dress, hansker og sko-overtrekk. Det er spesielt viktig med de som kommer fra andre gartnerier, som kollegaer, montører, selgere og rådgivere.