NORGRO AS er en landsdekkende leverandør til registrerte bedriftskunder med org.nr. innen hagebruksnæringen

Kontoskjema

NB! Du vil som en del av prosessen bli kredittvurdert

*Foretaksnummer:
*Kundenavn:
*Faktura-adresse:
*Postnr. og sted:
*Fylke:

*Leveringsadresse:
*Postnr. og sted:
*Kontaktperson:
*Telefon: *Mobil:
*Epost-adresse:
*Epost-adresse for faktura:

*Kontonummer bank/post:
*Hva dyrker du? / kundekategori:
Plantevernautorisasjon kommune/bevisnr:
Gyldig til:

Andre opplysninger:
*Medlem i Felleskj�pet?:
Underskrift kunde:


Felter markert * er p�krevde