NORGRO AS er en landsdekkende leverandør til registrerte bedriftskunder med org.nr. innen hagebruksnæringen

Sortliste økologisk

Økologisk frø og plantemateriale skal brukes til økologisk dyrking når det finnes i tilstrekkelig mengde og kvalitet. Dersom det ikke finnes tilgang på slikt frø eller plantemateriale, kan ubeiset konvensjonelt frø nyttes, forutsatt at tillatelse fra debio innhentes. Flere av frøfirmaene har etterhvert godkjent produksjon av økologisk dyrket frø. Tilgjenelighet og kvalitet på de ulike sorter kan variere. NORGRO lagerfører kun begrensede mengde økologisk dyrket eller ubeiset frø, men kjøper inn ved behov. På forespørsel sender vi liste over aktuelle sorter. Husk derfor å være tidlig ute med bestillingen!

Kontakt oss for mer informasjon om hvilke sorter som kan brukes hos deg!

Kontaktpersoner Grønnsaker


Navn

Arne Gillund

Fagsjef

Telefon:

Mobil: 952 23 775

Navn

Sven Taksdal

Produktsjef, grønnsaker

Telefon:

Mobil: 975 43 566

Navn

Gabriela Lundberg

Prod.sjef biomidler

Telefon:

Mobil: 452 59 813

Navn

Silje Stenstad Nilsen

Produktsjef biologisk

Telefon:

Mobil: 90168703

Navn

Henrik Stenberg

Fagkonsulent grønnsaker friland

Telefon:

Mobil: 404 60 104

Navn

Britha Skarstad

Fagkonsulent, grønnsaker/krydder

Telefon:

Mobil: 911 70 940

Navn

Rigmor Standal

Fagkonsulent blomster/grønnsaker

Telefon:

Mobil: 976 15 063

Navn

Idun Bratberg

Fagkonsulent, grønnsaker/potet

Telefon:

Mobil: 482 72 050

Navn

Anne Røed

Innkjøper og ordrebehandler

Telefon:

Mobil: 993 05 501

Navn

Maren Homnes Oddane

Fagkonsulent

Telefon:

Mobil: 450 47 333

Navn

Ole Morten Nyberg

Fagkonsulent potet og grønnsaker

Telefon:

Mobil: 995 46 504

Navn

Thessa Duin

Frølagermedarbeider

Telefon:

Mobil: 957 90 990