NORGRO AS er en landsdekkende leverandør til registrerte bedriftskunder med org.nr. innen hagebruksnæringen

Pressemelding - Samarbeid mellom NORGRO AS og Myhrene AS

Publisert: 15.12.17

Et våtere klima, samt krav om jevnere leveranser og høyere kvalitet på jordbær gjør det stadig mer
aktuelt å sette produksjonene i tunnel. Ved at man tar i bruk produksjonsklare jordbærplanter ser vi
at den norske sesongen nå har økt fra 2 til 5 måneder. Det er enklere å styre avlingene og
tunneldyrkingen gir langt høyere avlinger. Norske jordbærdyrkere vil med dette bli langt mer
konkurransedyktige i konkurranse mot import av jordbær.
 
Det dyrkes i dag hovedsakelig bringebær og moreller i tunnel. Mer enn 1500 dekar er dekket med
tunneler. Foreløpig er det få av de ca. 14.000 dekar jordbær i Norge som er i tunnel.
 
Det er behov for at en større andel av norske jordbær dyrkes under tak for å tilfredsstille kundenes
krav om kvalitet og leveringssikkerhet.
 
Gjennom å inngå samarbeid mellom Myhrene AS og NORGRO AS styrker nå begge bedriftene sin
kompetanse og leveringssikkerhet innenfor komplette dyrkingssystemer av jordbær med
utgangspunkt i produksjonsklare planter i tunnel og på friland.
 
Er dere nysgjerrige på vårt utviklings- og markedsarbeid, ta gjerne kontakt:
 
Myhrene AS                                                             NORGRO AS
Simen A. Myhrene                                                    Tor Kjetil Kongsrud
Tlf: 91367508                                                            Tlf : 91170935
simen@myhrene.no                                                  tor.kjetil.kongsrud@norgro.no
 
 
OM MYHRENE AS
 
Myhrene AS er i dag en ledende bedrift innen tunneler til frukt og bær og Myhrene har i selskapet
Ekeberg Myhrene AS i dag en omfattende jordbærproduksjon ved gården i Sylling. Denne
produksjonen er basis for læring og utvikling av jordbærdyrking på friland og i tunnel.
 
For mer informasjon se også www.myhrene.no
 
OM NORGRO AS
 
NORGRO AS er et ledende kompetanse- og salgsselskap for yrkesdyrkermarkedet innen hagebruk i
Norge og har en omsetning på ca. NOK 280 mill., 40 ansatte og hovedkontor på Hamar.
 
NORGRO AS` viktigste produktgrupper er grønnsakfrø, stikkløk, settepotet, bærplanter,
blomsterfrø/småplanter, plantevern, samt gjødsel og øvrige driftsmidler med tilhørende
kompetanse innen hvert produktområde.
 
For mer informasjon se www.norgro.no
 

Tilbake