NORGRO AS er en landsdekkende leverandør til registrerte bedriftskunder med org.nr. innen hagebruksnæringen

Flere blomster kan hindre innsektsdød

Publisert: 14.03.19

Nyhetsbilde

Verdens insekter styrter på vei mot en masseutryddelse, og truer dermed verden med en «katastrofal kollaps i naturens økosystemer». Det viser det som nå er den første globale vitenskapelige gjennomgangen av forskning på feltet.

Ifølge rapporten faller bestanden av mer enn 40 prosent av verdens insektarter. I tillegg er en tredjedel av alle insekter utrydningstruet.

Den totale mengden av insekter på jorda faller med svimlende 2,5 prosent i året, basert på den beste tilgjengelige statistikken, noe som tyder på at de kan forsvinne innen et århundre, hevdes det.

Ønsker din virksomhet å bidra med å forhindre dette, kan du bestille blomsterfrø hos oss. Her er årets katalog, hvor du kan velge mellom ulike typer blomster for kasser, bed, åker og enger. Blomsterblandinger står på side 192 - 194 i katalogen.

Tilbake