NORGRO AS er en landsdekkende leverandør til registrerte bedriftskunder med org.nr. innen hagebruksnæringen

Om oss

NORGRO AS er et landsdekkende salgsselskap for yrkesdyrkermarkedet innen hagebruk. NORGRO er eid av GRØNT AS 80% og AL Gartnerhallen 20%. Grønt AS er heleid av FK Agri. Selskapet har en omsetning på ca NOK 300 mill, ca 40 ansatte og hovedkontor på Hamar.

NORGRO ASs viktigste produktgrupper er grønnsakfrø, stikkløk, settepotet, bærplanter, blomsterfrø/småplanter, plantevern, samt gjødsel og øvrige driftsmidler med tilhørende kompetanse innen hvert produktområde. Ved å kombinere sterk satsing på fagkompetanse kombinert med kommersiell kompetanse og fokus kan NORGRO AS vise til positiv vekst i markedsandel og resultatutvikling gjennom flere år.

 

 

 

Kontaktpersoner Administrasjon


Navn

Bjørn Petter Skjeltorp

Konstituert daglig leder

Telefon:

Mobil: 911 06 373

Navn

Kari-Anne Berget

Økonomi- og personalsjef

Telefon:

Mobil: 922 48 759

Navn

Gerd Trømborg

Regnskapsmedarbeider

Telefon:

Mobil: 915 40 764

Navn

Marit Kristin Øverli

Regnskapsmedarbeider

Telefon:

Mobil: 918 23 885

Navn

Ingunn Børresen

Markedssjef

Telefon:

Mobil: 468 92 321